Nors italų, ispanų ar prancūzų kultūros Lietuvoje visuomet sulaukdavo didesnio susidomėjimo, pastaruoju metu jų populiarumas ėmė dar labiau augti: atidaromos ne tik naujos parduotuvės, kepyklėlės, restoranai, gausiai lankomi ir Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ambasadų, kultūros institutų ir kitų organizacijų rengiami įvairūs kultūriniai renginiai: kino vakarai, koncertai, parodos. 

Plėtojantis Lietuvos ir Viduržemio jūros šalių kultūriniams, visuomeniniams ir ekonominiams ryšiams, kuriantis bendroms Lietuvos ir Italijos, Ispanijos, Prancūzijos įmonėms, vykstant tarpvalstybiniams studentų, įvairių profesijų darbuotojų mainams, stažuotėms, plėtojantis turizmui, Lietuvoje kilo būtinybė profesionaliai ruošti italų ir kitų romanų kalbų (ispanų, prancūzų) bei kultūros specialistus, galinčius dirbti verslo, kultūros, turizmo įstaigose, ES ir Lietuvos institucijose.

Ekonominiame lygmenyje Italija, Ispanija ir Prancūzija laikomos svarbiomis Lietuvos prekybos partnerėmis, o tai lemia ir šių šalių kalbomis kalbančių bei tarpkultūrinius bendravimo įgūdžius turinčių darbuotojų poreikį mūsų šalyje.

2010–2011 m. atliktas tyrimas, kurio metu nagrinėti internetiniai ir spausdinti darbo skelbimai, parodė, kad dažniausiai Lietuvos įmonės ieško darbuotojų, mokančių kelias kalbas: ne tik plačiai vartojamas anglų, rusų, vokiečių, lenkų, bet ir retesnes – suomių, norvegų, danų, ispanų, italų, portugalų ir kt. Tai teigia ir specialistų poreikį prognozuojantys darbuotojų paieškos įmonių specialistai: vis svarbiau tampa mokėti dvi užsienio kalbas. Jau dabar didžiulė paklausa žmonių, mokančių anglų kalbą ir dar vieną iš šių kalbų: vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, skandinavų. Romanų kalbas išmanančių specialistų poreikis išryškėja ir atskiruose verslo sektoriuose. Pavyzdžiui, turizmo srities atstovai nuolat mini italų, ispanų, prancūzų kalbomis kalbančių gidų trūkumą, nes turistai iš šių šalių dažniausiai pageidauja ekskursijų sava kalba. Be to, auga meninių ir dalykinių tekstų vertėjų iš italų ir kitų romanų kalbų poreikis. Lietuvos leidyklose, vertimų biuruose šiuo metu stinga kvalifikuotų vertėjų, gerai mokančių kelias giminiškas romanų kalbas.